home
Geschiedenis
Nieuwe Haven
Rivierenbuurt
Ontstaan van Den Haag
Mozart in Den Haag
Stad of dorp?
Stad van recht en vrede
Yi Jun: Koreaans drama

Korte Haagse geschiedenis-quiz

Hoeveel weet u van de Haagse geschiedenis?
1. Welke (voormalige) inwoner van Den Haag haalt de meeste Google-hits?
a) Aad Mansveld
b) Vincent van Gogh
c) Baruch de Spinoza
d) H.H. Idzerda

2. In welke plaats werd de eerste Haagse Internationale Vredesconferentie (1899) gehouden?
a) Scheveningen
b) Den Haag
c) Wassenaar
d) Loosduinen

3. Wat werd er in 1948 in Den Haag gevierd?
a) Het 700-jarig bestaan van Den Haag
b) Den Haag is 700 jaar residentie
c) Het 700-jarig bestaan van de gemeenteraad
d) 700-jaar stadsrechten

4. Wanneer kreeg Den Haag stadsrechten?
In 1806 van Lodewijk Napoleon
In 1811 van Napoleon
In 1850
Nooit

5. Welk gebouw gebruikte het Nederlands Dans Theater in de eerste jaren als repetitieruimte?
De Kabouterbar
Het Scala Theater
De Boterwaag
Het Kurhaus

6. Uit welk jaar dateert de oudste vermelding van Den Haag?
1096
1242
1248
1155

7. Hoeveel inwoners had Den Haag in 1600?
ca. 50.000
ca. 30.000
ca. 75.000
ca. 12.000

8. Waar heeft het jachtslot van de graven van Holland gestaan?
Op de Plaats
Op het Binnenhof
Aan de Pastoorswarande
Waarschijnlijk nergens

Het javascript voor deze quiz is gehaald van:
by The JavaScript Source