Geschiedenis van Den Haag
kopfoto

ooievaarkleinerEen van de interessantste straten van Den Haag is het Lange Voorhout. Op deze pagina een kort geschiedenis ervan.

straten kopfoto

Lange Voorhout

Het is bijna niet voor te stellen dat er in de middeleeuwen boerderijtjes aan het Lange Voorhout lagen en dat varkens en andere beesten er rustig rondscharrelden. Het Lange Voorhout kreeg pas woonhuizen toen de graven van Holland het bestuur van het graafschap moderniseerden en zij mensen nodig hadden om te helpen bij het bestuur van het graafschap Holland. Deze eerste ambtenaren van Holland kregen grond in de buurt van het Binnenhof en het Lange Voorhout en omgeving werd bij uitstek de wijk waar deze ambtenaren en edelen kwamen wonen. Tussen 1350 en 1450 verschenen hier de eerste stadskasteeltjes van edelen, huizen van grafelijk personeel, het Predikherenklooster en woningen voor hoge magistraten. Maar eeuwenlang had de elite niet het alleenrecht om te wonen op het Lange Voorhout. Het Lange Voorhout was lange tijd de centrale halteplaats voor al het vervoer van en naar Den Haag. Dat betekende dat aan het Lange Voorhout ook herbergen, wagenmakers en smederijen kwamen. Op het Voorhout was het dus gemengd wonen en bovendien zeer verspreid.

Tijdens de Opstand werd het Predikherenklooster door de protestantse regering in beslag genomen en werd een deel van de kloosterkerk gebruikt als kanongieterij. Voor het vervoer van de kanonnen was men van plan om een gracht door het Lange Voorhout te graven, maar dit plan werd niet uitgevoerd. Het Voorhout had dan met recht de Haagse Herengracht kunnen worden, want in de Gouden Eeuw vestigden zich hier zeer rijke mensen in paleisachtige huizen. Over elk huis aan het Lange Voorhout kan een uitgebreide geschiedenis geschreven worden. Voorlopig in het kort iets over de belangrijkste gebouwen:

Het Lange Voorhout vanaf de Kneuterdijk

Het Lange Voorhout vanaf de Kneuterdijk (prentbriefkaart Lud Fischer)

Kloosterkerk

Op de hoek van de Parkstraat en het Lange Voorhout staat de Kloosterkerk. Deze kerk hoorde oorspronkelijk bij het Dominicanerklooster of Predikherenklooster. De grond voor het klooster werd door graaf Albrecht van Beieren geschonken. Tijdens de Opstand werd het klooster door de protestantse regering in beslag genomen. Het werd een tijd gebruikt als kanongieterij en zou daarna afgebroken worden. De aanzienlijkste inwoners van Den Haag voorkwamen dit door bij de regering te protesteren. Er was toen al een soort "Vrienden van Den Haag" actief.

Op 3 november 1690 ontplofte het kruithuis, waardoor het gehele klooster werd vernietigd. De Kloosterkerk zelf bleef wel staan.

Het Lange Voorhout met de Kloosterkerk

Het Lange Voorhout met de Kloosterkerk (prentbriefkaart Lud Fischer)

Lange Voorhout 6 - Pageshuis

Het Pageshuis was oorspronkelijk niet het huis van een page, maar van de kanongieter. In de tijd van de stadhouders werden hier vanaf de 18de eeuw pages ondergebracht. De hofhouding van de stadhouders ging steeds meer koninklijke trekjes aan te nemen en men vond dat pages daar bij hoorden. Pages waren jonge edelen die bepaalde diensten voor de vorst verrichtten. Na de stadhouders Willem IV en Willem V woonden hier de pages van de koningen Willem I en II. Later was hier de eerste Nederlandse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis hier gevestigd.

Het Pageshuis op het Lange Voorhout

Het Pageshuis is het bekendste huis met een trapgevel in Den Haag.

Lange Voorhout 32 – Huis van Alexandrine Tinne

In dit huis woonde Alexandrine Tinne. Haar vader kocht het in 1842. Alexandrine en haar moeder waren ook vaak op reis. Ze werden bekend door avontuurlijke ontdekkingstochten in de woestijnen van Noord-Afrika. Alexandrine was ook een van de eerste Haagse amateurfotografen. In 1869 werd ze op een van haar trektochten gedood door rovers.

Het huis van Alexandrine Tinne op het Lange Voorhout

Het huis van Alexandrine Tinne op het Lange Voorhout.

Lange Voorhout 34 - Huis van Huguetan - Koninklijke Bibliotheek

Dit huis werd bekend van de toenertijd rijkste vrouw van Den Haag. In de 19de eeuw werd hier de Koninklijke Bibliotheek gevestigd.

Het huis Huguetan op het Lange Voorhout

Het huis Huguetan op het Lange Voorhout.

Hotel des Indes

Dit hotel werd gebouwd als groots woonhuis voor een baron van Brienen. Vanaf 1881 is het een hotel waar beroemde gasten logeerden. Tsaar Nicolaas schijnt zijn handtekening in het gastenboek gezet te hebben, maar officieel heeft hij hier nooit een staatsbezoek gebracht. De beroemde danseres Anna Pavlova overleed hier tijdens haar afscheidstoernee.

Interieur hotel Des Indes

Interieur van Hotel des Indes aan het Lange Voorhout.

Karakteristieke oude bank op het Lange Voorhout

Karakteristieke oude zitbank op het Lange Voorhout.

Verantwoording

In 2010 verschijnt een uitgebreider verhaal over het Lange Voorhout.

Literatuur

Noten

1. Zie de volgende literatuur:

 

 

 

 

 

Deze pagina is cookie-vrij.