Geschiedenis van Den Haag
ooievaar in kop

ooievaarkleinerDen Haag is ontstaan doordat de graven van Holland hier hun hoofdwoning vestigden. Rondom dat grafelijk kasteel ontstond het dorp Den Haag. Onder de eerste grafelijke familie, die van het Hollandse huis, bleef het nog klein.

kopfoto

Het ontstaan van Den Haag

Den Haag heeft een ontstaansgeschiedenis die op veel punten afwijkt van die van andere Hollandse steden. De meeste en misschien wel alle Hollandse steden zijn ontstaan als handelsnederzettingen op een kruispunt van handelswegen. Deze nederzettingen trokken inwoners aan, de welvaart nam toe en deze dorpen vroegen de heer om stadsrechten. Ze kregen een eigen bestuur, eigen rechten, een eigen rechtbank en stadsmuren met een eigen schutterij. Bij Den Haag ging dat anders. Den Haag ontstond als residentie van de graaf en werd een bestuurscentrum van waaruit de graaf het graafschap Holland bestuurde of dit door een plaatsvervanger (stadhouder) liet doen. Den Haag trok wel inwoners aan, maar dat was voor de graaf geen reden om ook dit dorp eigen bestuur en eigen rechtspraak of eigen stadsmuren te gunnen. Er zouden dan twee besturen in één stad zijn en dat was toen, in een tijd zonder uitgebreide regelgeving, niet verstandig. De graaf wilde eigen baas blijven in eigen omgeving. Toen het dorp Den Haag later toch meer rechten kreeg zouden er inderdaad voortdurend conclicten zijn tussen de staat en het bestuur van Den Haag.

De ontstaansgeschiedenis van Den Haag op deze website is nog niet helemaal klaar. De pagina's die wel gereed zijn vindt u links in het menu.

 

Deze pagina is cookie-vrij.