Geschiedenis van Den Haag
kopfoto ooievaar

ooievaarkleinerHerinneringen van gemeentelijk projectleider Joost Blasweiler aan de stadsvernieuwing in Den Haag in de jaren tachtig

kopfoto herinneringen

Joost Blasweiler:
Enkele impressies van de Haagse stadsvernieuwing uit de jaren tachtig van de vorige eeuw (3)

(Geschreven ter gelegenheid van mijn afscheid als projectleider van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Den Haag november 2012; joostblasweiler@planet.nl)

 

 

Voor voorgaande pagina zie deel 2

De klus is voorbij

In 1979 werd ik aangenomen als sociaal begleider omdat de Maasstraat e.o van de Rivierenbuurt gesloopt zou worden. Door de bewonersacties werden de woningen echter opgeknapt en deze zijn pas in 2012 gesloopt. Hierdoor verdween ook de aanleiding van de aanstelling. De sloop van de Maasstraat was voor mij ook een teken dat de tijd rijp was, mijn klus is voorbij.

Lekstraat, links de gesloopte Maastraat

Lekstraat, links de gesloopte Maastraat en omgeving, september 2012 (Foto Joost Blasweiler).

 

De Boomsluiterskade september 2012

Lekstraat, links de gesloopte Maastraat en omgeving, september 2012 (Foto Joost Blasweiler).

De bijlagen en een indruk over wat er na 1990 gebeurde:

Bestuur Buurtberaad Rivierenbuurt/Spuikwartier

Buurtberaad Riverenbuurt/Spuikwartier, het bestuur hiervan werd in de wijk gekozen, waar elke bewoner stemrecht had op de de vergadering van ‘Het Groot Buurtberaad’.

 

Buurtberaad Rivierenbuurt/Spuikwartier

Latere nieuwe bestuursleden:

Het bestuur Buurberaad 1984: Ingrid Vahle secr. , Ben Stokman voorz., Joop Seyffer, Wim Berends, Jaap Moerman, Peter van Gelder, Peter Tierolf. Andere zeer actieve leden van het Buurtberaad zijn: Jan Hoogduijn, dhr. Klein-Hesselink, Marius Ballieux, Bep Charité , Kees Berends, Lia Geijser, Koos Eisen, de heer Haaring, Mevr. Logjes, Mevr. de Bueger, dhr. v/d Linden, Willem Jansen, Rob van Mil, Ton Hoogman, M. Tolk, dhr. en Mevr. Sprenkels, dhr. Van Lit.

Willem van de Waalstraat

en Willem van de Waalstraat (Fotograaf Joost Blasweiler).

Uit de uitgave van het Stadsvernieuwigsteam provincie Zuid Holland, Harrie van Helmond 1980: Heilige Huisjes, de aanpak van het particuliere woningbezit in stadsvernieuwinsgbuurten:

Tekst Den Haag, Rivierenbuurt
Tekst Den Haag Rivierenbuurt
Boomsluiterskade 2012

Boomsluiterskade 2012, de particuliere panden van Urgentiegbied II staan er nog (Foto Joost Blasweiler).

Verantwoording

Geschreven door Joost Blasweiler, Hij schreef dit ter gelegenheid van zijn afscheid als projectleider van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Den Haag november 2012.

 

Bij foto's waarvan geen fotograaf bekend is: De auteur heeft de maker van deze foto niet kunnen achterhalen. Als u de fotograaf van deze foto bent, kunt u contact opnemen met de auteur (joostblasweiler@planet.nl)

 

 

 

Deze pagina is cookie-vrij.