Geschiedenis van Den Haag
kopfoto ooievaar
kopfoto

Proclamatie van 21 november 1813 van Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam

 

Proclamatie van den 21sten November 1813, houdende kennisgeving der daarstelling van een Algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden: geprostuëerd uit het besluit van dien dag, no. 1 (Staatsblad der Verëenigde Nederlanden).

 

In naam van Zijne Hoogheid den Heere Prinse van Oranje

Het Algemeen Bestuur der Verëenigde Nederlanden

Nederlanders!

Het oogenblik is geboren, waarop wij ons nationaal bestaan hernemen

 

De proclamatie schrijft verder dat iedere Nederlander nationale vrijheid en onafhankelijkheid wil, dat iedereen zich wil scharen achter Oranje en dat de ondertekenaars zich geplaatst hebben aan het hoofd van de regering, uit naam van de Prins van Oranje en in afwachting van zijn komst.

De ondertekenaars ontsloegen al hun landgenoten van de eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Franse keizer. Zij die nog bevelen zouden opvolgen van de Franse regering of van Franse ambtenaren, zouden worden beschouwd als verraders. Alle Nederlanders werden opgeroepen eendrachtig samen te werken en netjes hun belasting te betalen. De besturen van alle departementen, steden en dorpen werden verplicht deze proclamatie af te kondigen en in het openbaar op te hangen.

Proclamatie 21 november 1813 blad 1

Proclamatie 21 november 1813 blad 1

 

Proclamatie 21 november 1813 blad 2

Proclamatie 21 november 1813 blad 2

 

Proclamatie 21 november 1813 blad 3

Proclamatie 21 november 1813 blad 3

 

Proclamatie 21 november 1813 blad 4

Proclamatie 21 november 1813 blad 4

 

Deze pagina is cookie-vrij.