Geschiedenis van Den Haag
kopfoto ooievaar

ooievaarkleinerDeze pagina geeft informatie over de aanleiding van het bombardement op het Bezuidenhout van 3 maart 1945. .

 

Terug naar hoofdtekst:

Bombardement Bezuidenhout (4)

kopfoto

Bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945, bijlage 2

Uit archief Luchtbeschermingsdienst, bnr 1165, inv. nr. 112

 

Meldingsboek

 

3/3‘45

Ingekomen

9.00 Uitkijkpost IV meldt: 360 gr ten Noorden bominslag, ontzettende rookwolken

9.00 Uitkijkpost V: meldt 4 bommen spergebied

9.08 seinzaal [onleesbaar] zwaar bombardement Bezuidenhout, vele gewonden, veel branden, zolang gebombardeerd wordt, rukt men niet uit.

9.10 Bominslag 270 gr-300 gr Bezuidenhout

9.13 Hoofd Wv Jansen Buitenhof: Bominslag Nieuwe Uitleg

9.20 Controleur Bijl, Vakpost I, zware bominslag Korte Voorhout, Kon. Schouwburg en omliggende percelen in puin, veel doden en gewonden.

9.35 Post V meldt: 4 branden in Bezuidenhoutkwartier, ter hoogte Laan van NOI

9.50 v. Hilst, post Gasln: uitgerukt: naar Bezuidenhout 1 ploeg OT H. D. 2 spuitjes zonder trekker naar Nwe Uitleg

10.10 Wt Ct Buitenhof: assistentie [onleesbaar] opruimingsploegen verzocht

10.15 Hfd W v v Dijcke Buitenhof: Daar er geen verbindingen meer zijn, wordt de telefoonpost C.P.O. Smidswater overgeplaatst naar bureau Buitenhof onder lijn 1011.

10.30 Post I Bominslag richting Bezuidenhout

10.30 Opper Wv Bank, Buitenhof namse kapit va Erels [?] om meer brandweer en politie ter assistentie Korte Voorhout en Nieuwe Uitleg. Bij herstel telefoon wordt de CPO ingericht in Hotel Oude Doelen, tel 183157.

10.45 Opper U Kooistra, Lsd Bombardemt op Ockenburg door 4 vliegtuigen, spergebied, geen hulp nodig.

10.45 Bolhuis, Elboogstraat meldt: 2 Brw ploegen ingerukt met 2 spuiten [brw=brandweer]

11.10 Bolhuis Elboog meldt 3e Brw ploeg uitgerust. EHBO ploeg naar Buitenhof met brancards en dekens

11.25 Post Ct v Hin/Min meldt: de EHBOploeg is daar niet aangekomen, maar reeds onderweg te werk gesteld. 2 man O + HD naar Kerk Bezuidenhout. Verder is assistentie verkregen van de G R.

11.35 Post Elboog: 3 man EHBO piket naar Smidswater

11.35 Post 1 meldt zware bominslag in het reeds gebombardeerde Bezuidenhout en Spergebied.

 

Uitgaand

9.00 ordonnansen uitgestuurd om mensen op te trommelen

9.20 J. Maetsuyckerstraat uitgerukt 1 ploeg O en HD en 1 pl[oeg] EBHO

9.20 Gev. Deynootweg uitgerukt met hetzelfde

Volgende pagina

Ingaand

11.58 Hfd Wm Jansen, Buitenhof meldt: 2 lijken laten afhalen: 1 van de Oude Doelen en 1 van L. Voorhout 88.

12.10 Seinzaal Brw meldt: bominslag Nunspeetlaan 274 2 gewonden, geen brand.

12.15 Hfd wm Jansen Buitenhof meldt: C.P.O. Smidswater meldt dat gasleiding bij brug in brand staat. Direct doorgeven GGB

12.50 Post I meldt: vliegtuigen werpen bommen af op Bezuidenhout, door sterke rookontwikkeling niet te constateren waar.

13.05 Hoofd Wm de Heus, Archimedesstraat meldt: in Archimedesstraat benzinetank gevallen van vermoedelijk aangeschoten vliegtuig. P.V. volgt.

13.45 Wacht Ct Buitenhof Jansen meldt: Pinkenberg van G.W. meldt 17 uur heden, zowel mogren om 8 uur alle personeel van de dienst wordt opgeroepen om beschikbaar te blijven voor opruimingswerkzaamheden

14.00 Hr. Wildschut deelt mede: De Comm. der T. N. wordt ingericht Kneuterdijk 6, telef. 183132. Kapt v. Exel Buitenhof meldt: CPO Buitenhof verplaatst naar Oude Doelen

16.15 DPO Luit Brizewitz meldt: vermoedelijk blindganger op Koningskade nabij brug K. Voorhout. Bord geplaatst, voor afzetting gezorgd.

16.30 granaatinslagen Schilderswijk en Rustenburg

17.00 Kapt v Exel CPO meldt: brand is gelocaliseerd. Kerk Boschkant brandt nog omliggende percelen worden natgehouden. Hotel Paulez uitgebrand. Vermoedleijk nog enige lijken onder perceel Nieuwe Uitleg 7, Bur Arb. Inspectie

 

 

4-3-45

2.30 Hoofdw.m. v. Elouwelinge meldt dat hoek Schenkweg ter Noortstraat V1 is neergekomen. 3 licht gewonden

5.15 Indenl t. Nagel meldt dat door de Bw. mn de Bruin wordt gemeld dat hij op de plaats waar de V1 is ontploft een hulpspuitjean de Elboogstraat dat op weg was van de Juliana van Stolberglaan naar onleesbaar mogelijk Laan Poot, in lichter laaie stond met 5 lijken daarbij. Vermoedelijk mensen van de post Elboogstraat.

7.30 3 lijken[onleesbaar]. slachtoffers V1 Schenkweg overgebracht school Lepelstraat.

8.10 Opp wachtm Nieuwland Huygenspark meldt dat bij Ternoostraat nog 3 doden liggen, verder dat huizen Schenkweg tussen Ternootstraat en Schiestraat zwaar beschadigd of onbewoonbaar.

10.00 Opp W. Hendriks CPO Bezuidenhout bericht dat deze CPO is verplaatst naar Herengracht 23

10.00 Cmd Lt de Booij meldt dat hij met een ploeg manschappen is aangekomen in het Bezuidenhout voor afzetting.

10.10 Bominslag gemeld in spergggebied. Toren Bezuidenhout in brand geschoten

10.20 Hr. Koegler verzoekt openstelling van tel. 394476, van ??? H.J. v.d. Jagt, ambt secretaris Afd. L.

10.20 Post commd v.d. Mark meldt … bericht van GGD dat er nog mensen onder de vloer van Schenkstraat 134 zouden zijn. J.M. heeft reeds een ploeg Op- en tarnt [onleesbaar] dienst gezonden.

10.25 Bericht door [onleesbaar]alle mensen voor evacuatie, voeding, distributie, enz. doorzenden naar Groenmarkt I.

 

Vervolg meldingboek 4-3-‘45

10.30 Hr. Henning Evacuatiedienst vraagt zo spoedig mogelijk een ordonnans te sturen naar de hr. Timmermans, Slachthuiskade 2, dat hij met zijn helpers naar post Nieuwe Haven 6 gaat voor aflossing.

10.45 6 bommen geworpen in spergebied Bloemendaal

11.30 Opruimingsploeg van Schiestraat 43 terug; geen mensen onder vloer. Vermiste mensen terecht. Perceel staat in brand.

13.15 Hr. Pennock, Weteringkade 155 meldt: bij bombardement 3 mrt zijn 2 lijken gevonden op overweg Weteringkade. Deze zijn ondergebracht in de fabriek van Pennock, Weteringkade 155. Deze liggen daar nog, kunnen zij worden weggehaald? 13.15: dit gebeurt

15.15 Vragen uit Delft:

1. Gaf Duitse Weermacht hulp: A: onbekend, waarschijnlijk hier en daar om terrein af te zetten.

2. Is Technische Noodhulp uit DH of andere gemeente ingeschakeld: T N Den Haag

3. Neemt Opruimingsdienst deel aan opruiming: ja

4. Gewonden: onbekend

5. Rode Kruis ingeschakeld? Ja

6. Evacuatiemaatregelen: -

7. Is bevolking gevlucht of ordelijk geëvacueerd? Eerst gevlucht, later ordelijk vrijwillig geëvacueerd

8. -

9. Afzetting, geschied alleen door politie? Door politie, ordedienst, LBD en op enkele plaatsen Duitse Weermacht

10. Doden gebracht naar Ziekenhuis Zuidwal en Gem. Badhuis Voorburg. Identificatie geschiedt door Recherche.

 

15.20 Dr. Putto GGD meldt: In Voorburg, Anth. Hove zijn 68 doden, 86 zwaar gewonden, 165 licht gewonden. Lijken worden opgebaard in Gem. Badhuis Voorburg en te Voorburg begraven in overleg met politiek Den Haag

19.18 Brig Methorst namens ing Haring GW: op Juliana van Stolberglaan 43 zitten 3 mensen in een kelder.

20.00 Brig. Methorst: geestelijke [volgens mij] v.d. Knaap heeft het lijk van zijn vader gevonden in perceel Bezuidenhout 92. Verzoek dit [onleesbaar]. Kennisgegeven Recherche

 

Volgende blad

5-3-45

9.35 CPO Oude Doelen opgeheven en overgeplaatst naar bureau Buitenhof

9.45 In perceel L. Henriettestraat wordt gezocht naar onderluit. V. Strier

10.20 Verzoek ploeg GW te zenden naar Korte Voorhout voor opruimingswerkzaamheden

Aan Hfd Inspectie doorgegeven:

Aantal politie voor afzetting: 200 man

Aantal ordedienst: 50

Aantal techn. Noodhulp: 50-70

O + H.D.: G.W. ca. 32

D. Weermacht: springcommando en afzetting

Assistentie randgemeenten

Politie en T.N. hoeveel man: nee

 

[Tussen deze meldingen door op verschillende tijdstippen melding van gevonden lijken en dat er vermoedelijk slachtoffers liggen onder puin van aantal percelen, o.a. , Korte Voorhout, Smidswater]

[Hieronder zijn niet de (vele) mededelingen over personen en huizen overgenomen, alleen een enkele melding om aan te geven na hoeveel dagen er nog steeds werd gezocht of nog steeds informatie over bomtreffers binnenkwam]

 

Volgende blad

15.40 achter perceel Paulinastraast 26 ligt een lijk

6-3-45

10.30 ander perceel 10-12 personen onder het puin

11.40 Geopend evacuatiepost Broekslootkade 95.

 

8-3-45

Vele meldingen, onder andere:

16.20 Opp w Blonde meldt verschillende ledematen gevonden op VUC terrein zijde Adelheidstraat.

Hele dag meerdere meldingen van lichamen gevonden bij percelen, soms op straat.

 

8-3-45, [veel meldingen, onder andere]

14.45 ploeg rukt uit naar Adelheidstraat 184

 

10-3-45, [veel meldingen, onder andere]

Melding dat Paulinastraat 22 zaterdag 3 maart een voltreffer heeft gehad.

 

Ook op 15 maart wordt nog gezocht naar een vermist familielid en vindt men lichaamsdelen

 

N.B. De tijden geven de tijd van de melding aan, niet de tijd van de gebeurtenis. Of de meldingen altijd weergeven wat er echt gebeurde is niet bekend. Om 12.50 uur wordt bijvoorbeeld gemeld dat vliegtuigen bommen afwerpen op het Bezuidenhout, terwijl het vermoedelijk ging om aanvallen op het Haagse Bos en Duindigt. De om 2.30 uur met V1-raket is een V2 geweest De V2 werd door Nederlandse autoriteiten vaker V1 genoemd.

 

Deze pagina is cookie-vrij.