Geschiedenis van Den Haag
kopfoto

ooievaarkleinerDen Haag is ontstaan doordat de graven van Holland hier hun hoofdwoning vestigden. Rondom dat grafelijk kasteel ontstond het dorp Den Haag. Onder de eerste grafelijke familie, die van het Hollandse huis, bleef het nog klein.

 

Over Kneuterdijk 13.

Over Kneuterdijk 6.

Over Kneuterdijk 20.

Over Kneuterdijk 22, huis Oldenbarnevelt.

kopfoto

Kneuterdijk 22 (24), huis van Van der Mijle

Deze pagina is tijdelijk verwijderd

 

Verantwoording

Eerste tekst, 24-03-2011.

Literatuur

• H.M. Brokken (red), Heren van Stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis, Zoetermeer 2000.

• A.Th. van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek 1588-1795’, in: T. Damsteegt, W. Scholten (red), Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage 1981.

• Charles Dumas: Haagse stadsgezichten 1580-1800, Zwolle 1991.

• S. Groenveld, De Winterkoning. Balling aan het Haagse Hof, Den Haag, 2003.

• H.M. Mensonides, De huizen aan de Kneuterdijk tussen Heulstraat en Parkstraat, typoscript, Den Haag, 1973.

• C.H. Peters, De Landsgebouwen te ’s-Gravenhage. Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ’s-Gravenhage 1891

• Jacob de Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, II Den Haag 1730.

• J.Th. de Smidt, R.M. Sprenger, Van tresorier tot thesaurier-generaal : zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager, Hilversum 1996.

• Mr. O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland 1584-1810, ‘s-Gravenhage 1983.

• M. Tans, ‘De opleiding tot officier onder koning Lodewijk Napoleon in Honselaarsdijk en ’s-Gravenhage’, in Ons leger, augustus 1961, pp. 5-9.

• Hans Vlaardingerbroek, Leo Wevers, Bouwhistorische opname en waardestelling. ’s Gravenhage, Kneuterdijk 20-24, deel 2: Kneuterdijk 22-24, Utrecht 2004.

• H.A.W. van der Vecht, Cornelis van der Myle, Sappemeer, 1907.

• A.W. de Vink, De huizen aan den Kneuterdijk No. 22, in: Die Haghe Jaarboek 1921/922, 120-192.

Noten

1. De Riemer II 728.

2. De Vink 131-132, de koop van het huis werd officieel gepasseerd voor schepenen op 13 juli 1610.

3. Zie Winterkoning (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Oldebarneveldt: Auteur: Maarten Hell, Oldenbarneveldt, Maria van).

4. Brokken 105-106.

5. De Vink 147-148; Hans Vlaardingerbroek, Leo Wevers 9-11; het huis dat in 1671 was afgebroken staat nog getekend op kaarten van 1681.

6. Van Deursen, Raad van State, p. 56-59, De Smidt, 131.

7. De Vink 145-148.

8. Zie Joods Historisch Museum.

9. De Vink 148-149, Schutte, 236, 330.

10. Rechterlijk archief Den Haag, bnr 351 inv. nr. 404, d.d. 13 mei 1748 en 16 mei 1748.

11. Hans Vlaardingerbroek, Leo Wevers 11, De Vink 151-159.

12. De Vink 160-161.

13. Tans 7.

14. De Vink 164-167, Willem I werd in 1813 eerst Soeverein Vorst en pas in 1815 koning der Nederlanden.

15. Katholieke Illustratie, 27 februari 1954, p 408-413.

16. Jaarboek Die Haghe 1976, p.156, Hans Vlaardingerbroek, Leo Wevers 3-6.

 

 

 

 

Deze pagina is cookie-vrij.